گفت وگو با بانوی ویروس شناسی که کرونا را برای اولین بار در کشور

تصویر ۴۸ سال قبل؛ در زمانه‌ای که زنان هم خدمت سربازی را از سر می‌گذراندند، گمان نمی‌کرد که دوران سربازی‌اش در یک آزمایشگاه، مقدمه‌ای باشد…

سرنوشت بیمارستانی که طبیب مخصوص دو پادشاه تاسیس کرد

نخستین بار به دنبال سفر قاجارها به فرنگ ایده شکل‌گیری مریض‌خانه در ایران شکل گرفت؛ روندی ادامه‌دار که سرانجام منجر به شکل‌گیری ایده ساخت بیمارستانی…

موافقت نامه تاسیس منطقه نمونه گردشگری سقزچی نیر صادر شد

ایسنا/اردبیل مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از صدور موافقت‌نامه تاسیس منطقه نمونه گردشگری سقزچی نیر به سرمایه‌گذار منتخب خبر داد.